Nowe Kamienice

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Katowice
Kościuszki 173

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego -„kostki polskiej” ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy - klinikę medycyny estetycznej. Założeniem było całkowite przeprojektowanie budynku, tak aby uzyskać jak najwięcej powierzchni komercyjej do wynajęcia oraz dopasować z zewnątz do elegancjiej, modernistycznej zabudowy willowej południowej części Katowic.
nasze@nowekamienice.pl +48 888 388 288