Nowe Kamienice

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Katowice
Raciborska 48

Remont elewacji, wyburzenia przybudówek w podwórzu. Projekt prac konserwatorskich, odtworzenie detali ceglanych na modernizowanej elewacji.
nasze@nowekamienice.pl +48 888 388 288