Nowe Kamienice

Przebudowa i rozbudowa zabytkowej kamienicy

Katowice
Warszawska 23

Nasza siedziba. Kompleksowa rewitalizacja budynku istniejącego, ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkaniowego na biurowo-usługowy. Budynek w finale ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku 2019".
nasze@nowekamienice.pl +48 888 388 288